MTU Emale logo
Flowers

Emadelt emadele

Meie eesmärk on rääkida emade jaoks olulistest teemadest ning algatada ühiskondlikke arutelusid ning olulisi muudatusi, et muuta emade elukorraldust Eestis paremaks.

Kirjuta sulle olulisest teemast, mis vajab käsitlemist või jutusta oma lugu.

Mis on meie motivatsioon?

Line under heading

Lapse side emaga on juba kõhus olles tugev.

Ta kasvab, kuuldes ema häält ja südametukseid. Nendest helidest saavad talle turvatunde sümbolid.

Kui laps on ema kaisus peale sündi siis rahustab teda tuttav hääl, soojus ja lõhn. Ema saab osa õnnehormoonidest, mis aitavad uue rolliga toime tulla.

See side on ilus ja vajalik, et areneks terve ning tasakaalukas inimene. Igati loomulik on see, et ema hoolitseb lapse eest.

Laps vajab kasvamiseks turvalisi lähisuhteid ning keskkonda.

Emad vajavad uue põlvkonna kasvatamiseks toetust ja turvatunnet.

Motivation section image
Scroll down indicator

Meie mure.

Line under heading

Eestis on palju kitsaskohti, mis vajavad praktilis lahendusi, et toetada naisi ja emasid.

Naiste mitterahalise panuse hindamine, lähisuhtevägivald, varalised suhted kooselus ning rasedate ja sünnitajate õigused on vaid mõned näited..

Tuleb leida kitsaskohad seadustes, hariduses ja ühsikonnas, et praegused ja tulevased emad oleks kaitstud.

Oluline on võimaldada emadele parim ettevalmistus, oma õiguste tundmine ning juriidiline, emotsionaalne ja majanduslik turvatunne.

Palju on veel teha, et näidata emadele, kuidas meie panust märgatakse ja peetakse oluliseks.

Ainult sõnadest ei piisa.

Vaja on tegusid.

Concern section image
Scroll down indicator

Emadele hääle andmine.

Line under heading

Selleks oleme asutanud MTÜ Emale.
Soovime anda hääle emade rääkimata lugudele, soovidele, muredele ja vajadustele. Läbi selle loome muutusi, ühtehoidmist ja paremat elukvaliteeti tulevastele ning praegustele emadele ja lastele.

Solution section image

Kalkulaator.

Line under heading

Hindamaks naiste mitterahalist panust.

Kokku oleksite teeninud: 0.00 €

* Kasutatud on Statistikaameti 2014. aasta Eesti keskmiseid tunnipalkasid. Need on korrutatud läbi koefitsendiga.

* Kasuta kalkulaatorit, et teada, milline oleks koduse ema töö hind, kui ta esitaks selle eest arve või ostetaks teenus sisse.

* Tunnitasud ei sisalda ületunde, riigipühasid ega öötööd.